"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

SZUKAMY WYKONAWCY ZLECENIA!

Stowarzyszenie LGD "Morawskie Wrota" poszukuje wykonawcy zlecenia polegającego na przygotowaniu bazy wytwórców i rzemieślników z naszych 6 gmin, celem dalszego zamieszczenia ich w Bazie Rzemieślników i Wystawców na specjalnie utworzonej stronie internetowej realizowanej w ramach projektu "Dziedzictwo odkrywane, bogactwem regionu i jego atrakcją - DOBRA" w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o zgłaszanie się do Biura LGD MW w terminie do 31 maja br. w godzinach pracy Biura.