"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Turniej tenisa zimnego o puchar Wójta Gminy Godów

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIX Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Godów w kategorii open w ramach mistrzostw LGD "Morawskie Wrota".

Miejsce: korty tenisowe LM w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja 18

Termin: 17-18 września 2022 r.

Rozpoczęcie turnieju: 17 września 2022 r. godz. 9:00

Wpisowe: 100,00 zł (w tym tradycyjna konsumpcja).

Puchary dla pierwszych czterech miejsc ufundowane przez Wójta Gminy Godów.

Zapisy i informacje: tel. 665665650, 32 472 64 83.

Zapisy do 15 września 2022 r. do godz. 20:00.