"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Udział w konferencji konferencji LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości.

Miło Nam poinformować, że mogliśmy wziąć udział w konferencji LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości. 
Nasze Stowarzyszenie reprezentowali pracownicy biura LGD.

Pierwszego dnia m.in. mogliśmy się spotkać z Ministrem Rolnictwa oraz poznać dobre praktyki z zakresu wielofunduszowości w województwie kujawsko-pomorskim.

Drugi dzień konferencji był poświęcony warsztatom. Nasza grupa uczestniczyła w warsztatach dotyczących ewaluacji LSR oraz zarządzania wielofunduszowym LSR. Ta część konferencji była dla Nas najbardziej pomocna i rozwiała wiele wątpliwości. Jesteśmy bardzo wdzięczni za przekazane informacje.

Ostatni dzień był poświęcony młodym ludziom. Mamy wiele informacji i pomysłów aby młodzi ludzie chcieli się angażować w życie swoich gmin ALE najważniejszą zasadą jest abyśmy dali im swoje wsparcie i dali możliwość do działania!

Serdecznie dziękujemy wszystkim LGD i przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za miło spędzony czas i za wymianę dobrych praktyk . Dziękujemy Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich+ , Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ekspertom za przekazane wskazówki i wszystkim zaangażowanym w realizację konferencji.