"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

V Jesienne Spotkanie w Łaziskach. 29 listopada

V Jesienne Spotkanie w Łaziskach. 29 listopada, godz. 17:00 w Sali Remizy OSP w Łaziskach.
Gościem Henryka Grzonki będzie Anna Dudzińska - wybitna polska reportażystka, laureatka najbardziej prestiżowych nagród za reportaże radiowe m.in. Prix Italia, Grand Press i Nagrody im. R. Kapuścińskiego, autorka głośnej książki DUBAJ. MIASTO INNYCH LUDZI

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!