"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Wizyta studyjna na Sardynii - Międzynarodowa współpraca

W dniach 17-21 kwietnia 2023 r. odbyła się wizyta studyjna w ramach międzynarodowego Projektu Współpracy DOBRA „Dziedzictwo odkrywane bogactwem regionu i jego atrakcją” realizowanego w ramach poddziałania 19.3. "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem projektu jest Gruppo di Azione Locale Terras De Olia na Sardynii. 

Celem wyjazdu była przede wszystkim promocja lokalnego dziedzictwa regionów, szczególnie produktu lokalnego i tradycyjnego rzemiosła objętych projektem współpracy, a także wymiana doświadczeń w tym zakresie i wspólna promocja.

Zgodnie z programem wyjazdu pierwsze dwa dni pobytu grupa spędziła w mieście Cagliari, gdzie zaplanowana została wizyta w miejscowej winnicy celem zapoznania się z lokalnym systemem produkcji, a także wjazd na górę Monte Urpinu - jedną z najwyższych gór dominujących nad miastem.

Następnie zaplanowane zostało spotkanie z lokalnym przewodnikiem w celu szerszego pozanania historii miasta i regionu - Cagliari jest ośrodkiem gospodarczym i przemysłowym, ma jeden z największych portów na Morzu Śródziemnym oraz międzynarodowe lotnisko. Dobrze rozwija się tam m.in. przemysł rafineryjny, spożywczy i włókienniczy. Jedną z głównych gałęzi gospodarki jest również turystyka.

Kolejno grupa wzięła udział w warsztatach kulinarnych, podczas których przygotowywano gnocchi - słynne włoskie kopytka. Przygotowane w przemiłej atmosferze dania stanęły później na stole, wśród wielu innych potraw, stanowiąc część uroczystej kolacji.

Następnie odbyła się wizyta do Partnera projektu LGD Terras de Olia - grupa miała okazję poznać działalność produkcyjną w lokalnych firmach - hodowle ślimaków, pszczelarstwo i miód, hodowle owiec i mini mleczarnie, a także spróbować lokalnych produktów. Współpraca pomiędzy LGD Terras de Olia, a sześcioma gminami województwa śląskiego ma na celu wspieranie potencjału agroturystycznego obszaru, promowanie specyfiki i lokalnej wiedzy związanej z sektorem rolno-spożywczym - począwszy od integracji systemów przybrzeżnych, miejskich i wiejskich.