Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

WYNIKI KONKURSU 1/2021 TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW

Gorzyce, 11.05.2021 r.

Wszyscy wnioskodawcy czekali w napięciu na ogłoszenie konkursu z Tworzenia Przedsiębiorstw. No i są WYNIKI !

W załącznikach znajdują się LISTY operacji  wybranych i niewybranych do dofinansowania.

Niestety nie było wystarczająco środków finansowych, by wszyscy mogli otrzymać dofinansowanie.

Alokacja wynosiła 324 680 zł, a wpłynęło 11 wniosków na kwotę 660 000 zł.

Bardzo istotna informacja dotyczy również kwestii przewalutowania środków PLN na EUR: 

LGD Morawskie Wrota przewalutowała LSR z PLN na EUR, co oznacza, że do listy  przyjmuje limit w walucie PLN, przeliczając wskazany w ogłoszeniu naboru limit środków w walucie EUR po kursie stałym 4,0 PLN/EUR. Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, zostanie przeliczony przez ZW po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

W związku z powyższym operacje znajdujące się poniżej obecnego limitu mogą znaleźć się w nowo ustalonym limicie.

Mamy również  dla was drugą dobrą informację, że pod koniec 2021 r. planujemy ogłosić kolejny konkurs na TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW. Zatem wypatrujcie tych informacji na naszej stronie i FB.

Wszystkim wybranym  wnioskodawcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia :-)