"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

XV Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek Hej kolęda, kolęda...”

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
zaprasza do udziału w XV Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek "Hej kolęda, kolęda...".

Termin przesłuchania: 15.12.2022 r., o godzinie 11:00
kategorie wiekowe:
kat. I: soliści
kat. II: zespoły wokalne
kat. III: zespoły wokalno-instrumentalne

Zgłoszenia do 9.12.2022 r. do godziny 10:00

Koncert laureatów: 6.01.2022 r. godzina 17:00 w kościele pw. Anioła Stróża w Gorzycach
koordynatorzy:
Urszula Wachtarczyk / Izabela Granieczny / Marta Albin
Organizator: Ośrodek Kultury w Gorzycach, ul. M. Kopernika 8

tel.: 32 4511 687

e-mail: [email protected],[email protected]