"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z BAZY RZEMIOSŁA

Zapraszamy do odwiedzania strony „Baza Rzemiosła Morawskie Wrota”, która powstała w ramach projektu DOBRA. Projekt  ma za zadnie promocję dziedzictwa kulturowego, edukację mieszkańców na temat produktu lokalnego oraz zanikających zawodów. W bazie można wyszukać rzemieśnika, który działa na terenie LGD Morawskie Wrota (Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, Mszana, Marklowice, Lubomia)

Link do bazy - https://rzemieslnicy.interaktywni.pro/

Projekt współfinansowany jest ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 19.3. Partnerem projektu jest Gruppo di Azione Locale Terras De Olia na Sardynii.