"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminie Krzyżanowice

Zapraszamy do odwiedzenia strony z wirtualnym spacerem po Gminie Krzyżanowice wykonanego w ramach projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0003212 Turystyka on-line współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice” w ramach „Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia” w Programie INTERREG V – A Republika Czeska - Polska 2014 – 2020.

https://turystykakrzyzanowice.pl/pl/

 

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0003212 pn. „Turystyka on-line”