"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w poniedziałek 29 maja br. o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 24 maja br. telefonicznie pod nr tel. 603252083 lub mailowo na adres [email protected].

Proponowany porządek obrad - tutaj.