"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Zaproszenie na wizytę studyjną na obszar Żywieckiego Raju

Szanowni Państwo,

w ramach podziękowań za dotychczasową współpracę i działalność na rzecz Stowarzyszenia do wzystkich naszych Grantobiorców, lokalnych Liderów oraz Członków LGD kierujemy zaproszenie na wizytę studyjną pn.: „Dobre przykłady z obszaru LGD Żywiecki Raj, naszą inspiracją na przyszłość", która odbędzie się 23 listopada br. 

W programie znajdują się spotkania z Liderami z obszaru LGD Żywiecki Raj m.in. ze Stowarzyszeniem Integracji Eurobeskidy, z Gminnym Centrum Kultury, Promocji, Turystyki w Radziechowej – Wieprzu oraz z Żywiecką Fundacją Przedsiębiorczości. Przewidujemy również uroczysty obiad dla uczestników wyjazdu i spacer po zrewitalizowanym Parku Zamkowym w Żywcu.

Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o wypełnienie i przesłanie do biura LGD formularza zgłoszeniowego (do pobrania wraz z pełną treścią zaproszenia poniżej) w nieprzekraczalnym terminie 15.11.2022 r.