"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

„ZIELONYMI ŚCIEŻKAMI MORAWSKICH WRÓT” - ZAPRASZAMY NA RAJD ROWEROWY

W niedzielę 18 czerwca br. odbędzie się Rajd Rowerowy "Zielonymi Ścieżkami Morawskich Wrót" relizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, Międzynarodowy Projekt współpracy pod nazwą „Nasze środowisko – naszą przyszłością”.

W celu udziału w imprezie należy zgłosić uczestnictwo w terminie do 12 czerwca 2023 r. poprzez kartę zgłoszenia udziału, która stanowi załącznik nr 1 oraz w przypadku osoby niepełnoletniej załącznik nr 2 do regulaminu. W przypadku chęci zgłoszenia grupy należy złożyć załącznik nr 3. Kartę można przesłać w formie skanu na adres: [email protected] lub dostarczyć osobiście do biura LGD Morawskie Wrota. Najlepiej zgłosić swój udział osobiście i odebrać pakiet startowy wraz z Paszportem Turystycznym Morawskich Wrót.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zapisami Regulaminu!