"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Galeria zdjęć

04.10.2018

10-lecie Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota”

W sierpniu br. minęło 10 lat od zarejestrowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”, które powołano w celu aktywizowania terenów wiejskich w oparciu o program LEADER.

1 października 2018 r. odbyła się Uroczystość 10-lecia, którą przygotowano w Ośrodku Kultury w Gołkowicach. Na gali podsumowano dorobek LGD, poprzez prezentację działań z 10 lat oraz podziękowania skierowane do zaangażowanych w działalność LGD osób. Wręczono odznaczenia za zasługi dla woj. śląskiego oraz statuetki i dyplomy uznania za aktywną działalność.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia oraz Goście ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, partnerskie LGD z siedzibami w Lyskach, Pietrowicach Wielkich, Pszczynie oraz  w Bohuminie i Hlucinie i przedstawiciele Starostwa w Wodzisławiu Śl. i Raciborzu. W części artystycznej wystąpili muzycy Judyta Banaś -Wąsek i Piotr Bober oraz zespół Vladislavia.

W trakcie spotkania padło wiele słów podziękowań pod kierunkiem najaktywniejszych członków zarówno z zarządu i rady jak i biura oraz życzenia dalszego rozwoju organizacji.

Uroczystość zakończona bankietem, przebiegała w miłej atmosferze, towarzyszyły jej wspomnienia i rozmowy o przyszłości Morawskich Wrót.

Dziękujemy za pomoc w organizacji Uroczystszości  wszystkim zaangażowanym osobom.

Zapraszamy do Galerii.