"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Galeria zdjęć

28.02.2018

Gala projektu współpracy POWE-R w Pietrowicach Wielkich

W dniu 29 stycznia 2018 r. na pięknie przygotowanej  sali, zebrało się ponad 250 osób, uczestników i zaproszonych Gości, na podsumowaniu projektu POWE-R.  W podniosłej atmosferze odbyła się prawdziwa GALA. W części artystycznej wystąpiła młodzież z Zespołu Sinfonietta z   Gorzyc oraz  Dominika Sozańska z zespołem z Głubczyc. W trakcie Gali pokazano film z przebiegu całego przedsięwzięcia z licznymi wypowiedziami uczestników. Drużyna z Marklowic w składzie , Dawid Niemiec, Patryk Cyrulik i Adam Palowski,  jako autorzy najlepszego biznesplanu zaprezentowali  publicznie pomysł na Egzoszkielet. W ocenie prowadzącego warsztaty, projekt  uczniów kwalifikuje się na  Start –Up`a w skali ogólnopolskiej. W trakcie Gali wręczono nagrody dla pozostałych uczniów, którzy stworzyli własne biznesplany, wśród wyróżnionych znalazła się  Paulina Wawrzyńczyk. Podkreślano, że właśnie takie przedsięwzięcia rozwijają wiele niezbędnych w dorosłym życiu umiejętności i są bardzo potrzebne młodym ludziom, którzy już wkrótce zastąpią dorosłych.

Na zakończenie, wszyscy poczęstowali się wspaniale przygotowanymi przekąskami, owocami i ciasteczkami.

Gala projektu POWE-R, pokazała potencjał jaki tkwi w projektach współpracy, gdy do wspólnego działania przystępują   cztery partnerskie grupy. Wtedy osiągnięte efekty są bardzo wymierne i  dużo większe niż w przypadku działań pojedynczych. W naszym przypadku, oprócz nowych umiejętności i przeżyć młodych uczestników, po projekcie  pozostaną dwie autorskie gry internetowa i planszowa, które wykorzystać mogą szkoły oraz młodsze pokolenia wchodzące na rynek pracy i w dorosłe życie.