"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Galeria zdjęć

06.11.2017

Powrót do natury Karpat

Powrót do natury Karpat

Znamienny tytuł, który swojej ofercie nadała Fundacja Bieszczadzka w potwierdził się w odczuciach uczestników wyjazdu. Poznaliśmy Bieszczady nie tylko poprzez zachwycającą przyrodę i przepiękne jesienne krajobrazy, ale także poprzez  zapoznanie się z ciężkim, ale w jakiś sposób szczęśliwym
i spokojnym życiem mieszkańców. Urzekła nas determinacja, z którą podejmują  różnorodne inicjatywy aby zatrzymać turystę na dłużej i zapewnić  mu atrakcyjny, aktywny pobyt. O interesującej powojennej historii Bojkach i Zakapiorach nie wspominamy. Tam trzeba pojechać!

W wizycie uczestniczyło 40 osób, lokalnych liderów, potencjalnych pomysłodawców na rozwój naszego obszaru LGD. Wizytę zrealizowano w ramach Planu Komunikacji  z LSR Morawskich Wrót.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.