"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Galeria zdjęć

05.04.2019

RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ NA OBSZAR LGD 'QWSI'

W dniach 22-24.03.2019 r. członkowie organów decyzyjnych LGD Morawskie Wrota, wzięli udział w warsztatach szkoleniowych, na których opracowywano propozycje zmian do lokalnych kryteriów wyboru oraz do LSR. Pogłębiona analiza jest początkiem aktualizacji diagnozy obszaru LSR oraz przygotowaniem dokumentu do konsultacji.

W czasie wyjazdu zapoznaliśmy się z  dobrymi praktykami z zakresu projektów, zrealizowanych przy wsparciu środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów europejskich na obszarze LGD QWSI. Grupa ta może pochwalić się wysokim stopniem realizacji projektów grantowych, co pozwoliło na rzeczową wymianę doświadczeń.

Ciekawym elementem szkolenia były warsztaty serowarskie, które oprócz swojej ciekawej formy, wzbudziły dyskusję na temat możliwości rozwoju, edukacyjnej formy turystyki wiejskiej na naszym terenie. W trakcie wyjazdu zwiedzaliśmy również atrakcje turystyczne Srebrnej Góry, Kamieńca Ząbkowickiego i Henrykowa.

Dziękując za aktywny udział uczestnikom i bardzo dobre przygotowanie organizatorom, zapraszamy do galerii zdjęć.