"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Galeria zdjęć

27.09.2016

Szkolenia, szkolenia ....

1. W dniu 25 sierpnia 2016 r. odbyło się szkolenie Rady LGD Morawskie Wrota, prowadzone przez Pana Bartosza  Górę,  Kierownika  Referatu  Wdrażania  PROW Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach poświęcone następującym  tematom:

  • zakres odpowiedzialności Rady przy wyborze operacji,
  • specyfika różnych typów operacji,
  • weryfikowanie wniosków o przyznanie pomocy,
  • analiza poszczególnych lokalnych kryteriów wyboru.

Uczestniczyło w nim 9 członków rady LGD, dwóch przedstawicieli  Zarządu oraz wszyscy pracownicy Biura.

W trakcie spotkania zadawano wiele pytań oraz sygnalizowano potrzebę doprecyzowania pewnych zapisów. Zostanie to uwzględnione w przygotowywanych zmianach procedur.

Szkolenie odbywało się w ramach realizacji tzw. Planu Szkoleń.

2. W dniach 15 i 16 września 2016 odbyło się w Katowicach szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji konkursowej, w którym uczestniczyło 3 pracowników naszego Biura. Istotnym tematem był Biznes Plan, a prezentacja materiału znajduje się w zakładce dla Beneficjentów. Ważną częścią było omówienie zmian, jakie wniosła nowelizacja Rozporządzenia  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

3. Następne  szkolenie dla pracowników, to zapoznanie  się z przepisami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych. Odbyło się ono w dniu 19 września 2016 r. w LGD Cieszyńska Kraina.

4. W dniu 20 września 2016 r. w Wiejskim Domu Kultury w Gorzycach miało miejsce najważniejsze  szkolenie dla przyszłych i obecnych Przedsiębiorców, poprzedzające zbliżające się konkursy.

Szkolenie poprowadziła Firma Star Consulting przy udziale pracowników Biura. W pierwszej części poświęconej uzyskaniu premii  na otwarcie działalności uczestniczyło 26 osób. W części II - dotyczącej dotacjom na rozwój firm wzięły udział 32 osoby.

Prowadzący szczegółowo poinformowali o zasadach otrzymania dotacji, warunkach które należy spełnić a także omówili  najważniejsze elementy wniosku i Biznes Planu.

Każde szkolenie trwało ponad 3 godz. i spotkało się z wysoką oceną uczestników.

Dalsze doradztwo indywidualne prowadzi Biuro LGD Morawskie Wrota.