"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Galeria zdjęć

06.07.2016

Walne Zebranie Członków 16.12.2015 r.

Członkowie Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota” zebrali się w dniu 16.12.2015 r. aby  zatwierdzić „Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Morawskie Wrota" na lata 2016-2023”.

 

przeczytaj całą relację