"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Galeria zdjęć

21.12.2017

Warsztaty z tworzenia biznesplanu

Młodzież uczestnicząca w projekcie Przedsiębiorczość +Operatywność+ Współpraca+ Ekonomia= Rozwój   (POWE-R) w listopadzie 2017 r. brała udział w warsztatach z zakresu przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu. Warsztaty odbywały się co tydzień w trzech różnych miejscach naszego LGD – Grabówka, Gorzyce i Skrzyszów. Prowadzone były przez doświadczonego przedsiębiorcę, Pana Grzegorza Wawocznego, redaktora naczelnego portalu Nasz Racibórz.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy warsztatów wprowadzeni zostali do tematyki związanej z biznesplanem - jakie są jego funkcje i cele, jakie korzyści płyną z prawidłowo przygotowanego biznesplanu. Kolejne dwa warsztaty dotyczyły już omawiania własnych pomysłów na biznes. Wspólnie z wykładowcą młodzież szczegółowo analizowała struktury biznesplanu. Każdy uczestnik mógł przedstawić grupie swój biznesplan, a ciekawych pomysłów nie brakowało. Młodzież uczestniczyła bardzo chętnie i aktywnie. Tematyka nie była łatwa, niemniej  nie zniechęciła uczestników. Przygotowane biznesplany były prezentowane na wyjeździe integracyjnym w grudniu 2017.

Warsztaty zostały współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.