"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Galeria zdjęć

23.03.2023

WIZYTA STUDYJNA PARTNERÓW Z RUMUNII

W dniach 18-19 marca 2023 odbyła się wizyta studyjna Partnerów z Rumunii: GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALATI, GAL COVURLUI, GAL VALEA PRUTULUI, ASOCIATIA LEADER COLINELE MOLDOVEI, biorących udział w wspólnie z naszą Lokalną Grupą Działania Morawskie Wrota oraz z Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej w projekcie „Ochrona środowiska – naszą przyszłością” z języka rumuńskiego "Mediul nostru - viitorul nostru" o akronimie MN-VN.