"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Galeria zdjęć

28.02.2018

Wizyta studyjna w LYSKORZE

 

Wizyta studyjna w LYSKORZE

W dniu 17.11.2017r młodzież z terenu LGD Morawskie Wrota, która uczestniczy w projekcie Przedsiębiorczość +Operatywność+ Współpraca+ Ekonomia= Rozwój   (POWE-R) wzięła udział w wizycie studyjnej na teren Stowarzyszenia LYSKOR. W ramach wizyty poznała specyfikę funkcjonowania dużej firmy CLASSEN i małej rodzinnej – TAAKA RYBA. Uczestnicy dowiedzieli się jak powstały obie firmy oraz  zapoznali się z różnymi możliwościami pozyskania środków na otwarcie lub rozwój firmy.

Wizyta studyjna została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.