"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Galeria zdjęć

28.02.2018

Wyjazd integracyjny do Złotego Potoku

Wyjazd integracyjny do Złotego Potoku

W dniach 9-10.12.2017 r. młodzież pojechała do Złotego Potoku, gdzie wzięła udział w różnych  aktywnościach  związanych z tematyką projektu, takich jak gra terenowa na orientację, zwiedzanie Muzeum w Żarkach, test ekonomicznej gry planszowej. Była to również okazja do zaprezentowania przygotowanych biznesplanów (efekt warsztatów). W głosowaniu wśród wszystkich uczestników, projekt biznesu uczniów z Marklowic zdobył najwięcej „Dukatów-punktów” i drużyna zajęła I miejsce.