"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Galeria zdjęć

19.07.2021

WYJAZD STUDYJNY - do LGD ZIELONY SZLAK NIZINY MAZOWIECKIEJ

W ramach projektu międzynarodowego EPOCA odbył się wyjazd na teren Partnera LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej. Ponieważ ważnym dla naszych gmin jest problem zagospodarowania śmieci, więc postanowiliśmy rozpocząć od zwiedzania  Bioelektry, czyli firmy,  która zajmuje się sortowaniem. Mieliśmy okazję  prześledzić cały proces przetwarzania niesortowanych śmieci, przy kompetentnym komentarzu Wiceprezesa P. Pawła Millera. Kilka niezbędnych informacji o tym jak to działa,  znajdą Państwo na stronie firmowej, którą szczerze polecamy https://bioelektra.com/pl/technologia-2/ . Uczestniczący w wyjeździe pracownicy wydziałów ochrony środowiska, radni i mieszkańcy, żywo dyskutowali na tematy związane z zagospodarowaniem, recyklingiem śmieci i  związanymi z tym kosztami. Konkluzja po tej wizycie była jedna i jedyna „Taka sortownia byłaby BARDZO POTRZEBNA w naszym regionie”.  Tematy ekologiczne, wykorzystania lokalnych zasobów w tym turystycznych zdominowały nasz wyjazd, bo oprócz Bioelektry zwiedzaliśmy jedyny w Polsce zakład przechowywania odpadów radioaktywnych. Poza tym poznaliśmy  Forty w Różanie i zwiedzaliśmy samo miasto. Spotkaliśmy się też z przedstawicielami partnerskiego LGD, z którymi wymieniliśmy się wieloma praktycznymi uwagami. W ostatnim dniu     zwiedziliśmy  fantastyczny Ziołowy Zakątek w Korycinach (woj. Podlaskie), który jest autentycznym przykładem kompleksowego produktu turystycznego opartego na lokalnych zasobach jakimi są zioła i tradycja ich zbierania. Dziękujemy gospodarzom za serdeczne przyjęcie i pomoc w zorganizowaniu wizyty.