"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Galeria zdjęć

27.06.2019

WYJAZD STUDYJNY DO SZWECJI

W dniach 14-22 czerwca 2019 roku P. Kierownik Biura Lucyna Gajda brała udział w wyjeździe studyjnym do Szwecji w celu zapoznania się z metodami pracy szwedzkich grup w ramach wielofunduszowego mechanizmu RLKS.  Odwiedziliśmy  LGD Gästrikebygden, LGD Mittland Plus, LGD Höga Kusten. Warto zaznaczyć, że oprócz przedstawicieli LGD, w wyjeździe brali udział eksperci z ministerstw i urzędów marszałkowskich zajmujący się tematyką terenów wiejskich i RLKS.
Poznaliśmy struktury i  zasady pracy biura LGD, doświadczenia w zarządzaniu projektami dot. rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem aspektów wynikających z RLKS oraz przykłady doświadczeń związanych z aktywizacją mieszkańców wsi.

Zasady pracy odwiedzanych LGD są podobne, sektorowość oraz praca rady opiera się na założeniach europejskich. Liczą się przede wszystkim inicjatywy oddolne, realizowane przez organizacje i stowarzyszenia, również pracodawcy mogą wyłącznie poprzez swoje organizacje pozyskać środki. Beneficjentami programów nie mogą być indywidualni przedsiębiorcy. Wykorzystywane są wszystkie dostępne w Unii Europejskiej fundusze, czyli popularnie nazywany fundusz rolny, rybacki, społeczny i rozwoju regionalnego zgodnie z opisem w lokalnej strategii każdego LGD.

Na bazie doświadczeń poznanych grup w Szwecji i rozmów z polskimi LGD, stosującymi wielofunduszowość, można stwierdzić, że  warto podjąć trud wprowadzenia mechanizmu RLKS w Polsce!

Dziękując organizatorom za możliwość udziału w wyjeździe zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.