Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Nabór na konkursy 7/2020 i 8/2020

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” na konkursy :

- Projekty infrastrukturalne 7/2020 LINK DO KONKURSÓW

- Projekty indywidualne 8/2020 LINK DO KONKURSÓW 

NABÓR od 13.11.2020 - 27.11.2020